Υποχρεωτική η Εγκατάσταση POS

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Κείμενο:

    Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Ομοσπονδίας των Αρτοποιών, η οποία εστάλη προς όλα τα Σωματεία μέλη της, η εγκατάσταση μηχανήματων POS γίνεται υποχρεωτική απο της 27 Ιουλίου 2017.

Go to top