Νέα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Κείμενο:

    Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4554/18 (ΦΕΚ 130 Α'/18) για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και καθορίζεται το πρόστιμο που επιβάλλλεται στον εργοδότη.

    Για το λόγο αυτό το σωματείο Αρτοποιών Πειραιά εξέδωσε σχετική ανακοίνωση που μπορείτε να διαβάσετε. 

Go to top