Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Κείμενο:

    Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4554/18 (ΦΕΚ 130 Α'/18) για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και καθορίζεται το πρόστιμο που επιβάλλλεται στον εργοδότη.

    Για το λόγο αυτό το σωματείο Αρτοποιών Πειραιά εξέδωσε σχετική ανακοίνωση που μπορείτε να διαβάσετε.